Erasmusprojektet på Vasastan har kommit igång!

I september genomfördes ett projektledningsmöte på Viktor Rydbergs skola Vasastan. Vi som träffades var tio lärare från Tyskland, Island och Grekland, som tillsammans bildar DEMOdigi-gruppen.

2019-10-18

Tack vare ett Erasmusstipendium inom ramen för KA2 kommer vi under två år att genomföra ett projekt kring demokrati och digitalisering. Projektet syftar till att stärka våra elevers kompetens som demokratiska medborgare i en digitaliserad värld. På Viktor Rydbergs skola Vasastan kommer samtliga årskurs 8-elever delta i det ämnesövergripande projektet i engelska och SO.

Mötet i Stockholm syftade till att starta upp projektet, men även till att våra europeiska kollegor skulle få en möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur en svensk skola fungerar. Vår användning av datorer i undervisningen var något som väckte frågor och diskussioner. Hur ser vi till att eleverna gör det som krävs? Hur håller vi dem på rätt spår? I våra tyska kollegors skolor finns det fortfarande få datorer att tillgå, medan vår isländska vänskola Smáraskóli kände igen sig i den digitaliserade skolan. Vi diskurerade även mobiltelefonanvändningen i skolan. Våra grekiska kollegor berättade att det nyligen stiftats en lag som förbjuder all mobiltelefonanvändning i grekiska skolor.

Förutom planering och teambuildning genom en “scavanger hunt” i Gamla stan hann vi även med ett studiebesök på Internetstifelsen i Sverige. Där träffade vi Kristina Alexanderson som nyanserade begreppen källkritik och källtillit. Vi kommer ha stor nytta av Internetstiftelsens undervisningsmaterial under den andra delen av vårt projekt.

Denna vecka har vi äntligen fått introducera våra elever till projektet och de är redan igång och kommunicerar med elever från våra europeiska vänskolor. I februari väntar en resa till demokratins vagga – Aten – för några av eleverna i projektet. Många av eleverna i årskurs 8 arbetar nu för fullt med sina ansökningar för att få möjlighet att följa med på denna resa.

Jag ser fram emot att få hålla er alla uppdaterade kring projektet under dessa två år!

Louise Bedarvik, förstelärare i tyska och engelska, projektkoordinator.

På Internetstifelsen i Sverige, vi träffade Kristina Alexanderson som nyanserade begreppen källkritik och källtillit.

Ute på tur i Gamla stan.

Uppstartsmöte

Teambuildning genom en “scavanger hunt”.

Studiebesök på Internetstifelsen.

Kort om

DEMOdigi – Demokrati i en digitaliserad era: en välsignelse eller en förbannelse?

Fem skolor från fyra europeiska länder kommer att analysera demokratisk struktur i ett digitaliserat världssamhälle. Hur förändrar digitaliseringen vår struktur och uppfattning av demokrati?

Följ DEMOdigi på Facebook

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok