Om Viktor Rydbergs skolor

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som grundades 1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg, driver fyra grundskolor och tre gymnasieskolor i stockholmsområdet.

Non-profit

Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse, som äger sig själv. Därför finns det ingen ägare som tar ut vinst. Det överskott som uppstår stannar i verksamheten.

 

Friskolor

Stiftelsens skolor är friskolor, vilket innebär att de är kommunalt finansierade, att inga avgifter förekommer, att de följer svensk läroplan och att verksamheten regelbundet granskas av Skolinspektionen.

Stiftelsens vision

Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.

infographic-new-2
Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs skola

Att, med eleven i centrum, förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.

Verksamhetsidé, Viktor Rydberg gymnasium

Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.

 
 

Styrelsen


Stiftelsens styrelse svarar för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Dess uppgift är att utvärdera verksamheten och slå fast långsiktiga mål och strategier. Ingen av styrelsemedlemmarna får arvode för sitt uppdrag. Louise Ankarcrona, Louise Westerberg – ordförande, Filip Andersson, Thomas Hvid, Sophia Bendz, Fanny Falkenberg och Stefan Persson (Fredrik Palmstierna frånvarande).

Kolla in våra lediga tjänster, eller skicka in en spontanansökan!

Grundarna

I början av 1990-talet, när friskolereformen nyss hade införts, bestämde sig Louise Westerberg och Louise Ankarcrona för att starta en skola som tar vara på lusten att lära. De hade kunnat konstatera att ingen av alla deras barns skolor stämde på den beskrivningen.

I den första skolan, som startades i Djursholm 1994, kombinerade de höga akademiska ambitioner med konstnärligt skapande i en kreativ atmosfär. De ville få eleverna att utvecklas och trivas i skolan, inte minst de elever som helst satte sig längst bak för att inte märkas.

28 år senare har verksamheten vuxit och innefattar nu åtta skolor med 3950 elever, med ledorden ”Vetenskap och konst går hand i hand” och ”Hjärnan vill ha roligt”.

louiselouise
viktor-rydberg-portrait

Varför Viktor Rydberg?

Viktor Rydberg var en framträdande författare och kulturpersonlighet i slutet av 1800-talet. Några av hans mest berömda verk är Singoalla och Tomten. År 1890 flyttade Rydberg till den nya villastaden Djursholm, där han snart blev engagerad i samhällets kulturliv. Bland annat blev han inspektor för den nyinrättade Djursholms samskola.

Idag står hans byst i dungen intill skolgården i Djursholm. Det var här stiftelsens första gymnasium, som fick sitt namn efter nationalskalden, startade sin verksamhet 1994. År 2004 övertog Stiftelsen huvudmannaskapet för Djursholms samskola, som då fick namnet Viktor Rydbergs samskola. VRS Djursholm och VRG Djursholm ligger passande nog på adressen Viktor Rydbergs väg.

Skolchef

Amanda Hurst är skolchef och leder organisationens operativa arbete med ansvar för utvecklingen av skolornas verksamhet. Skolchefen rapporterar direkt till styrelsen som är ytterst ansvarig. Skolchefen arbetar från huvudkontoret och har nära kontakt med skolornas rektorer.

Amanda kommer närmast från Viktor Rydberg gymnasium Djursholm där hon arbetade som rektor under läsåret 2019/2020. Dessförinnan arbetade Amanda under många år med skolutveckling, bland annat som skolledare i Täby kommun och som rektor på Hersby gymnasium, Lidingö.

Pressbild Amanda Hurst, skolchef VR skolor

Huvudkontoret

Huvudkontoret fungerar som en stödfunktion till verksamheten på skolorna, och leds av skolchefen. Ekonomi, löner, IT, marknadsföring, kommunikation, projektledning, juridik och strategisk utveckling är ett urval av huvudkontorets ansvarsområden. Huvudkontoret, som inom organisationen benämns ”HK”, ligger på plan 4 i VRG Odenplans lokaler och nås via mail info@gammal.vrskolor.nu.

Amanda Hurst, skolchef

Isabella Stern, strategisk partner

Linda Marklund, ekonomi, juridik och kommunikation

Katarina Silén, ekonomi

David Elfsberg, IT-ansvarig

Markus Fransson, IT-strategi

Ash Aurelius Kina, IT-administratör

Mikael Kaivo-Oja, systemadministratör

Moa Foss, kommunikation och marknadsföring

Ladda ner årsberättelse

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen från 2021/2022 där du kan läsa om våra skolors arbete under föregående läsår.

Erasmus+

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är sedan mars 2021 beviljad en ackreditering inom ramen för Erasmus+ skola. Ackrediteringen sträcker sig fram till december 2027. Det betyder en långsiktig möjlighet för stiftelsen att kunna arbeta strategiskt för internationalisering inom ramen för Europa med kompetenshöjande utbyten för elever och personal.

SV_Co-fundedbytheEU_RGB_POS

Skolmjölk

Vi serverar mjölk i samband med lunchen på alla våra skolor. Mjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket. Läs mer om skolmjölksstöd här.

EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg

FAQ

Hur finansierar ni er verksamhet?

Svar:

Skolornas verksamhet som innefattar bl.a. lokalhyror, undervisning och administration finansieras av elevernas skolpeng. Skolpengen betalas av elevens hemkommun, och varierar från kommun till kommun. Det finns ingen officiell statistik över hur stor skolpengen är i respektive kommun, utan den som vill veta det måste vända sig direkt till kommunerna.

Kostar det att gå på era skolor?

Svar:

Nej, det är helt gratis att gå på stiftelsens skolor. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng, och får inte ta ut elevavgifter.

Friskola som friskola, eller?

Svar:

Nej, friskolor kan ha olika typer av ägare, exempelvis stiftelser, vinstorienterade privata företag eller icke-vinstorienterade ideella organisationer. Privata företag (ofta i form av aktiebolag) ägs av en eller flera personer och kan alltså dela ut vinsten. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Våra skolor drivs av en stiftelse. All eventuell vinst går därför tillbaka in i verksamheten.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok