personuppgifter

Så behandlar vi personuppgifter

Vi på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behandlar personuppgifter inom ramen för gällande svensk lag och bakomliggande EU-lagstiftning (General Data Protection Regulations).

Vad menas med personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas innehållande personuppgifter t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, radering, inhämtande, användning, utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter samt sammanställning.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, foton, betyg och uppgifter om hälsa.

Ändamålet med vår behandling av personuppgifter är administrativt och pedagogiskt. Administrativt behöver vi ha vissa personuppgifter för att kunna bedriva vår dagliga verksamhet på skolan på ett tillfredsställande sätt för elever, lärare, vårdnadshavare samt för relaterade statliga myndigheter. Det är nödvändigt för oss att kunna skapa klasser, föra in och meddela närvaro och frånvaro, sätta betyg, meddela information till elever och vårdnadshavare etc. Vårt pedagogiska arbete inkluderar personuppgifter för återkoppling på uppgifter, bedömning av förmågor, undersökningar om hur eleven upplever undervisningen och vår organisation etc.

 

VR Skolors infoblad för elever och vårdnadshavare

Om du som elev eller vårdnadshavare vill läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter tillhörande våra elever, läs vårt infoblad här.

VR Skolors datapolicy för elever och vårdnadshavare

Om du vill läsa detaljerad information om vår datapolicy relaterad till vår behandling av elevers och deras vårdnadshavares personuppgifter, läs mer här.

Frågor om dina personuppgifter?

Har du frågor kring hur Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behandlar personuppgifter, eller om något känns oklart, kan du skicka förfrågningar till
minapersonuppgifter@gammal.vrskolor.nu

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok