Arbeta här

Att arbeta här

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en organisation som drivs av en klar och uttalad vision och verksamhetsidé, som går ut på att man vill ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och bidra till att den svenska skolan i stort förbättras. Därför ger man stor pedagogisk frihet till medarbetarna, vars idéer bidrar till att driva verksamheten framåt, kompletterat med noggrann utvärdering och uppföljning. Elevernas uttalade och underförstådda behov, önskemål och förväntningar är vägledande för verksamheten.

Vi har byggt upp en kultur av att arbeta i team i en tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk. Varje skola har en egen ledningsgrupp, vilket ger korta beslutsvägar och bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Stiftelsen har lång erfarenhet av att tillämpa IT, såväl pedagogiskt som administrativt och tillhandahåller de system och tekniska verktyg, som våra lärare behöver i alla aspekter av sitt arbete.

Pedagogik

Skolorna arbetar gemensamt med pedagogisk utveckling, där lärarna förväntas ta en aktiv del i arbetet genom att ständigt skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur det kan genomföras. Våra lärare uppmuntras att utveckla undervisningen med den senaste forskningen som grund. Bredden på de program skolorna erbjuder skapar förutsättningar både för tvärvetenskapliga samarbeten och pedagogiska projekt inom respektive ämne. Om utvärderingarna är goda ska erfarenheterna spridas i organisationen. Stiftelsen ligger långt framme i användandet av digitala hjälpmedel, som ger nya möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken. Våra lärare har stora möjligheter att påverka utvecklingen av stiftelsens skolor.

Alexander Donka
JKassel_djursholmwebb9

 

Arbetsmiljö

Vi är stolta över våra lärare som bidrar med sin professionalitet och sitt engagemang för att säkerställa att våra elever känner sig inkluderade och utmanade varje dag. Därför är det viktigt att vi som organisation erbjuder våra lärare en stimulerande och flexibel arbetsmiljö. Som lärare har du stor möjlighet att påverka din egen vardag. Våra personalutvärderingar visar att stiftelsen är mån om sina anställda, skapar utrymme för kollegialt lärande och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Karriär

Förändringstakten på utbildningsområdet ställer höga krav på skolledare och lärare. Det är vår övertygelse att anställda som ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete också får motivation och engagemang att delta i verksamhetens utveckling som helhet. Som lärare på stiftelsens skolor har du möjlighet att göra karriär som projektansvarig, förstelärare eller skolledare.

 

Förmåner

Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Varje medarbetare har därför ett friskvårdsbidrag. Alla anställda disponerar en dator med tillhörande underhåll och service.

Alexander Donka

Fortbildning

På Viktor Rydbergs skolor arbetar vi ständigt med att identifiera, motivera och belöna medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. Därför värderar stiftelsen kunskapsöverföring och kompetensutveckling högt och uppmuntrar och investerar i personlig och pedagogisk fortbildning, både intern och extern. Stiftelsens fortbildning följer en treårsscykel, där första året ägnas åt egen vald fortbildning, andra året kollegialt lärande och det tredje i form av en gemensam fortbildning för samtliga i personalen om budgeten tillåter.

Alexander Donka

VFU – verksamhetsförlagd utbildning på VR

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor välkomnar sedan många år tillbaka blivande lärarstudenter, som är under utbildning. Studenterna får, under sina praktikperioder, möjlighet att gå parallellt med stiftelsens lärare, som är utbildade VFU- handledare. Många av studenterna har återkommande praktikperioder på skolorna och stiftelsen glädjs åt att en hel del av dessa VFU-studenter nu är lärare på skolorna.

Några av de högskolor som stiftelsen har mångåriga, upparbetade samarbeten med är Stockholms universitet, Konstfack, Kungliga musikhögskolan, Dans- och cirkushögskolan samt Södertörns högskola.

För campus Sundbyberg sker ett särskilt samarbete med Södertörns högskola gällande VFU där stiftelsen är med i en styrgrupp för CPU, centrum för professionsutveckling. I detta CPU ingår förutom Sundbybergs kommun även Stockholms stad, Botkyrka, Järfälla, Huddinge och Salem.

Stiftelsen tar också emot KPU-studenter d.v.s. studenter, som går en kompletterande pedagogisk utbildning. De som går KPU har en färdig utbildning i botten som t.ex. en civilingenjörsexamen men väljer att läsa vidare och fortbilda sig till lärare.

Culture Deck

 

Ta del av Stiftelsen Viktor rydbergs värderingar, mål, ledord och förhållningssätt. Att våra medarbetare har en gemensam grund värderar vi högt. Med kunskap om vårt fundament kan vi tillsammans arbeta framåt. Culture Deck finns som film eller som PDF att ladda ned.

 

Lediga jobb

Vill du bli medarbetare på Viktor Rydberg?
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor välkomnar medarbetare som söker utveckling, teamarbete och pedagogisk frihet. Skolorna erbjuder en unik tvåspråkig miljö, där både svenska och engelska är arbetsspråk.

Stiftelsen har välfungerande system för bedömning och administration och lång erfarenhet att arbeta med IT, såväl administrativt som pedagogiskt.

Ledningarna på stiftelsens sju skolor arbetar gemensamt med pedagogisk utveckling, där lärarna förväntas ta en aktiv del och där kompetensutveckling är en viktig komponent.

Glöm inte att följa oss på LinkedIn för uppdateringar om vårt dagliga arbete!

Spontanansökan lärartjänst

Vi söker Dig som brinner för undervisning och skolutveckling!

Ansök här

Spontanansökan icke lärartjänst

Vi söker Dig som brinner för att bidra med din kompetens i en dynamisk skola!

Ansök här

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok