Intervju Amanda Hurst

Intervju

Skolchef

Amanda Hurst

Amanda Hurst är ny skolchef för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor sedan augusti 2020. Hon är tillsatt av Stiftelsens styrelse och leder organisationens operativa arbete med ansvar för utvecklingen av skolornas verksamhet. Amanda kommer närmast från Viktor Rydberg gymnasium Djursholm där hon har arbetat som rektor under läsåret 2019/2020. Dessförinnan arbetade Amanda under många år med skolutveckling, bland annat som skolledare i Täby kommun och som rektor på Hersby gymnasium, Lidingö.

Pressbild Amanda Hurst

Fråga

Vad ser du fram emot som skolchef för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor?

Svar

Det roligaste jag vet är att få jobba för att skapa bra förutsättningar för unga människor, så det är med stolthet som jag tar mig an detta uppdrag. I organisationen finns det en härlig energi, en positiv och varm kultur som genomsyrar hela verksamheten trots skolornas egna karaktärer. Det ska vi värna om. Jag ser fram emot att leda en skola som inte bara speglar samtiden, utan som även möter framtiden. Till min hjälp har jag många engagerade lärare, starka skolledarteam och ett kompetent huvudkontor. Under de kommande åren ser jag fram emot etableringen av VRS Fisksätra, vår första F-9 skola och dessutom i en för oss ny kommun.

Fråga

Vad är det första du kommer att göra som ny skolchef?

Svar

I den rådande pandemi vi befinner oss i, är min prioritet att säkerställa en god och trygg undervisningsmiljö. Det är fortsatt nya utmaningar vi ställs inför, men jag känner tillförsikt till vår förmåga att fatta kloka och situationsanpassade beslut. Så snart vi har välkomnat eleverna tillbaka efter sommarlovet kommer jag att genomföra verksamhetsbesök i organisationen. Då vill jag träffa elev- och personalgrupper för att med egna ögon se och förstå vår breda organisation, för att sedan kunna fatta strategiska beslut framåt. Min utmaning blir att hitta balansen mellan att facilitera kvalitén i vår trygga och stabila organisation, och samtidigt fortsätta att utveckla organisationen i enlighet med stiftelsens vision. Vi får aldrig bli bekväma, utan med stolthet över vårt arbete ska vi fortsätta att utvecklas – precis som vi alltid har gjort.

Fråga

Vilka värderingar är viktiga för dig, inom skola?

Svar

I mitt ledarskap utgår jag alltid ifrån alla människors lika värde, och rätten till en bra utbildning. Det kan låta som en självklarhet, men för mig är det centralt i allt jag gör. Genom att vi ger våra elever både den bästa möjliga bildningen och utbildningen vi kan, så har vi en chans att göra skillnad i samhället. Våra ungdomar är framtidens samhällsbyggare, och därför ska vi alltid uppmuntra kreativa lärmiljöer där eleven är i centrum och alla elever kan växa. I mitt ledarskap är jag starkt värderingsdriven, och det är en bidragande anledning till att jag har fått uppdraget som skolchef.

Fråga

Vad utmärker Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor som skolaktör?

Svar

Stiftelsens grundare har under 25 år drivit sin vision om en icke-vinstdrivande skola där ‘Konst och vetenskap går hand i hand’ och där ‘Hjärnan vill ha roligt’. Många lärare har arbetat länge i organisationen, vissa till och med från när hela verksamheten under de första åren bedrevs i en enda korridor. Jag som är ganska ny i organisationen känner en trygghet av den gedigna erfarenhet som finns samlad. Vi är dessutom en skolaktör i tiden, med en osedvanligt kreativ och innovativ kultur. Det ligger både hårt jobb och noggrannhet bakom framgången, och dessutom en glädje i att lära bland både elever och lärare. Tillsammans med många lärare som blivit en del av organisationen på senare år, står hela verksamheten på stadiga ben.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare ser alla sina elever och ställer positiva förväntningar på dem. När jag arbetade som lärare, i ämnena svenska, retorik, tyska samt engelska, var det viktigt för mig att alltid visa omtanke. En sägning som jag ofta försöker efterleva är “I won’t fail them”. Dessutom tror jag att det bästa lärandet sker om det känns verklighetsförankrat och är meningsfullt.

Fråga

Varför ska elever söka till någon av Stiftelsens skolor?

Svar

Vi håller vad vi lovar, och den som väljer att bli elev på Viktor Rydberg kommer att få en skoltid som spelar roll. Att så många elever vill gå hos oss är vi både tacksamma över och glada för. För att möta efterfrågan och kunna ta emot fler elever expanderar vi, och är nu i uppbyggnadsfasen av VRG Sundbyberg och i uppstartsfasen av vår första F-9 skola VRS Fisksätra. Med det sagt tummar vi aldrig på kvaliteten. Elever hos oss möter kompetenta lärare i klassrummet. Det är det absolut viktigaste för att som elev utvecklas på ett personligt plan och därigenom få en givande skoltid.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok