Intervju: Kajsa Parmell

Intervju

Rektor VRG Sundbyberg

Kajsa Parmell

Kajsa Parmell är rektor på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg sedan skolans verksamhetsstart hösten 2019. Dessförinnan arbetade Kajsa som rektor på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan under åren 2017-2019 och innan det som biträdande rektor på skolan. Kajsa började arbeta som lärare på VRG Jarlaplan redan 2004.

Kajsa Parmell

Fråga

Vad är det bästa med att vara rektor på VRG Sundbyberg?

Svar

Att vi i vår skola får vara med om att bygga nytt, skapa vår egen skolkultur och förstås att träffa ungdomar varje dag som gillar sin skola. Jobbet som rektor är också väldigt varierat och tack vare den öppna stämningen bland elever och lärare får jag god insyn i vad som händer på skolan.

Fråga

Hur har det varit att starta upp en ny skola från grunden?

Svar

Vårt första år var mycket speciellt med 12 lärare och 160 elever. Vi satte rutiner tillsammans och startade igång både elevkårsarbetet och samarbetet med föräldrar. Att starta upp innebär att ta väldigt många beslut. Det roliga är att vi ofta tar dessa beslut tillsammans i kollegiet och med eleverna. Vi arbetar efter mottot “try it for a week”. Lärare och elever ska få testa nya saker både i och utanför klassrummet.

Fråga

Hur märks Stiftelsens ledord “Konst och vetenskap går hand i hand” och “Hjärnan vill ha roligt” av på VRG Sundbyberg?

Svar

Vi har en varierad undervisning där eleverna får testa på nya saker både i och utanför skolan. Lärarna utgår från en helhetsbild när de planerar undervisning och examinationer. Lärarna hos oss är nyfikna och testar ofta olika former av uppgifter och redovisningsformer, som exempelvis VRG Sundbybergs Nobelfirande, Market place i historia och filmer gjorda av elever där det diskuterar olika dialekter och språk i svenskan.

Fråga

Berätta om något som utmärker VRG Sundbyberg!

Svar

Jag skulle säga att det finns en nybyggaranda och en öppenhet att vilja lära känna varandra och hjälpa varandra i alla led, elever, lärare, administration och skolledning. Det är en härlig stämning i skolan där alla, både elever och lärare, bjuder på sig själva och går “all in” som när vi firar Halloween till exempel. Vi har kul tillsammans helt enkelt. Hos oss läser alla elever kursen Entreprenörskap, oavsett vilket program man går, och det är något som utmärker vår skola. Dessutom har vi väldigt god skolmat!

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare är en lärare som sätter eleven i centrum, planerar sin undervisning både utifrån beprövad erfarenhet men också tar hänsyn till aktuell skolforskning. En lärare som fokuserar på att bygga relationer, som har höga förväntningar på eleverna och vill att de ska lyckas. Bra lärare samarbetar med andra och förstår att man blir bättre tillsammans.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?/p>

Svar

Metoder och pedagogik styrs såväl av den enskilda lärarens kompetens som av den forskning som görs inom området. Även det kollegiala arbetet mellan lärare utvecklar och styr hur vi arbetar i klassrummet. Varje år analyserar vi hur vi lyckas med våra mål och elevernas resultat. Utifrån resultatet ser vi vilka områden som kan utvecklas ytterligare och sätter upp nya mål.

Fråga

Vad är lärarnas roll i utvecklings- och förbättringsarbetet inom undervisningen?

Svar

Lärarnas kunskap och erfarenhet är mycket viktig för utvecklingsarbetet. Att våga tänka nytt gäller ju inte bara för våra elever utan i högsta grad även för våra lärare. ”Tillsammans åstadkommer vi mer” är en devis vi försöker arbeta utefter varje dag. Att dela med sig av och att ta emot idéer är naturliga arbetssätt för oss som jobbar på VR skolor.

Fråga

Hur arbetar VRG Sundbyberg med elevhälsa?

Svar

Elevhälsans mål är att i första hand arbeta förebyggande. Vi vill lära elever studiestrategier, stresshantering och att eleverna lär sig lära. När det uppstår behov av stöd finns ett väl uppbyggt team av specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolledare som tillsammans arbetar för att underlätta elevens skolsituation, oavsett om det gäller kunskapsutveckling eller social situation.

Fråga

Vad är den ideala skolmiljön och arbetskulturen, och hur uppmuntrar man en sådan miljö?

Svar

En miljö där individuellt lärande är möjligt! Vi behöver uppmuntra elever att ta ansvar för att vilja lära, ofta i kombination med ett estetisk uttryck. Det finns inte bara ett sätt att nå målet! Vi har en lugn och trygg miljö med studiero och där man gärna får sitta kvar i skolan och arbeta klart. Då händer det ofta att en lärare kommer förbi, slår sig ner och hjälper eleven vidare.

Fråga

Vad ska en elev som tar studenten från VRG Sundbyberg fått med sig från sin gymnasietid?

Svar

Vi arbetar för att eleverna ska känna sig väl förberedda för såväl arbetsliv som vidare studier. Eleverna ska också fått med sig demokratiska värderingar, agera källkritiskt och strategier för att lära. Har du gått på VRG Sundbyberg agerar du också utifrån allas lika värde och ser att andra kan göra dig bättre.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok