Rapporteringskanal för Visselblåsare

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är skyldig att följa lagen fr.o.m. 17 juli 2022. Visselblåsning regleras i den s.k. visselblåsarlagen, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.. Behandling av eventuella inlämnade personuppgifter behandlas enligt stiftelsens dataskyddspolicy, samt enligt 7 kap. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Möjliga sätt att rapportera:
brev ställt till:
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, Att: Linda Marklund, Frejgatan 30, 113 49 Stockholm
telefonsamtal eller sms till Linda Marklund, 070- 962 45 94
möjlighet till fysiskt möte. Bokas via rapportera@gammal.vrskolor.nu
mejl till rapportera@gammal.vrskolor.nu

Den rapporterande personen får bekräftelse på att rapporten tagits emot inom 7 dagar och återkoppling om vidtagna åtgärder inom 3 månader.

Falsarier
Det är viktigt att varje rapport är genomtänkt och uppriktig. Falska rapporter, där anmälaren kan antas känna till att rapporten är falsk, besitter inget skydd.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok