We are in the business of quality. We are in the business of learning.

11 juni, 2018

In recent articles, based on Jonas Vlachos research, it has been reported that independent schools give more generous grades in relation to municipal schools.  In his research, Mr. Vlachos has studied the validity of how teachers grade some parts of the national test in year 9 and compared that with final grades.  He has integrated a very large data set to identify trends and outliers. In his work, Mr. Vlachos has sorted his data using the three largest independent school organizations and then “all other” independent schools in the fourth category.  VRS schools fall into the fourth “all other” category.

Together with the VRS principals, I recently attended a lecture by Mr. Vlachos where he explained his research and his analysis. Just listening, it was difficult to tell where VR Schools landed in this measurement as we were grouped with many other small independent schools.  Therefore, I contacted Mr. Vlachos personally to better understand exactly how our schools fit in. In reality, only VRS Djursholm had any data included in the study as VRS Vasastan is a newer school (all data comes from 2016 and earlier) and VRS Sundbyberg has not had any national tests yet.  When asked to look at just VRS Djursholm grades in relation to national test, the evidence showed that our school does not give more generous grades.

This came of no surprise to us as we work very hard to ensure that our students have a stimulating learning environment led by good teachers where they learn a lot.  We also work hard to ensure that our students are graded fairly.

To achieve this goal, we:

 • – Make the assessment process as transparent as possible so that students can see their own progress throughout the course
 • – Cross grade between our schools, and, where possible, with neighboring municipal schools
 • – Regularly participate in subject-specific professional development with teachers from other schools
 • – Invest staff time into developing a VR School view of grading that is comprehensive, varied and guided by positive expectations
 • – Collect, measure and analyze all grades and test scores to identify trends among groups of students, teachers and/or subjects
 • – We also routinely review the performance of our students once they enter the gymnasium.  For example, we see a direct correlation between the results of the Stockholm Mathematics Entrance Exam with the year 9 math grades.

We are troubled by the conclusion that our national grading system has led to further inequity among students.  We agree that we need better tools to “calibrate” the system to ensure fair grading between schools. We understand that the school system is ultimately steered by politicians.  We also understand that grades play an important role in where and what students can study when they leave our schools. For these reasons, we would gladly see central grading of the national tests. This would allow our teachers more time to work with students in the classroom and create a more “fair” and comparable tool.

Yet, within the framework of school Sweden, VR Schools is in the business of quality learning. We work hard to understand the curriculum and course plans.  We want to live up to the intention of our guiding documents. We study best practices and test our own. We are focused on making sure every student learns as much as they can.  And, that they are given credit for their positive achievement in the form of the grades they deserve.

Do our students earn high grades?  Yes, many do.  We believe this is not a result of grade inflation but rather a result of a continuous, active and systematic organization of time-on-task, talented teachers, hard working students and supportive parents all focused on learning.


Kristy Lundström
Executive Director of Schools,
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
kristy.lundstrom@vrg.se
@klundstromatvrg

 

in Swedish:

Vår verksamhet bygger på lärande och kvalitet

Den senaste tiden har det förekommit ett flertal artiklar som baseras på Jonas Vlachos forskning, som visar att fristående skolor ger generösare betyg än kommunala skolor. Vlachos har jämfört lärarnas betygsättning på de nationella proven i årskurs 9 med slutbetygen. För att kunna identifiera trender och eventuella avvikelser har han samlat en stor mängd data. Därefter har han sorterat data från de tre största friskolekoncernerna i var sin grupp samt alla övriga friskolor i en fjärde grupp. VRS räknas därmed in i den fjärde gruppen.

Tillsammans med rektorer från VRS närvarade jag nyligen vid en föreläsning där Jonas Vlachos beskrev sin forskning och sin analys. Det är inte möjligt, utifrån hans föreläsning, och på grund av det faktum att VRS tillhör den fjärde gruppen, att utläsa var VRS hamnar i den här forskningen. Därför tog jag personligen kontakt med Jonas Vlachos för att reda ut var VRS hamnar i den här jämförelsen. Först och främst är det bara VRS Djursholms data som finns med i undersökningen, eftersom forskningen utgår från data från 2016 och tidigare, varken VRS Vasastan eller VRS Sundbyberg hade åk 9 som genomförde nationella prov det året. Som svar på frågan hur VRS Djursholm klarar jämförelsen mellan resultat från nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 så visar det sig att vår skola inte ger generösare betyg än kommunala skolor.

Hur Stiftelsens skolor jobbar med likvärdighet inom betyg och bedömning

Ovanstående är ingen överraskning för oss, eftersom vi i vårt dagliga arbete lägger stort fokus på och har som mål att erbjuda eleverna kvalificerade lärare och en stimulerande inlärningsmiljö. Vi lägger självklart också stort fokus på rättvisa betyg. För att uppnå dessa mål gör vi exempelvis följande;

 • – Synliggör bedömningskriterier så att eleven tydligt kan se sin utveckling under kurserna.
 • – Samarbete mellan våra skolor angående bedömning och betyg samt, där det är möjligt, även med närliggande kommunala skolor.
 • – Erbjuder regelbundet våra lärare fortbildning gällande betyg och bedömning där externa intressenter även deltar.
 • – Avsätter personaltid för att uppnå en gemensam samsyn inom Stiftelsen kring betyg och bedömning som är uttömmande och allsidig, utifrån positiva förväntningar.
 • – Samlar in, mäter och analyserar alla betyg och bedömningar för att kunna identifiera trender bland elever, lärare och ämnen.
 • – Dessutom utvärderar vi ständigt våra elevers resultat. Vi ser till exempel en direkt korrelation mellan Stockholmsprovet, ett diagnostiskt prov i matematik, som genomförs i åk 1 på gymnasiet och slutbetygen i årskurs 9 för matematik i våra skolor.

Oro för nationella trender och den långsamma utvecklingen av digitaliserade prov

Vi tycker att det är bekymmersamt att Sveriges nationella bedömningssystem har lett till större ojämlikhet mellan elever. Vi håller med om att vi behöver bättre verktyg för att säkerställa att alla skolors betyg är jämförbara och för att utesluta möjligheterna till “glädjebetyg”. Vi förstår också att betygen spelar en mycket viktig roll när det gäller val av skola samt gymnasieprogram. Med tanke på detta välkomnar vi digitaliserade nationella prov med central bedömning. Det skulle ge lärarna mer tid i klassrummet med eleverna och åstadkomma en mer rättvis bedömning.

Det är våra politiker som beslutar om skolans förutsättningar. Inom ramen för dessa syftar Stiftelsen Viktor Rydbergs verksamhet till att erbjuda en kvalitetsutbildning för högstadie- och gymnasieelever. Vi arbetar kontinuerligt med att tolka läroplanen och kursplanerna och för att säkerställa att vi följer intentionerna i våra styrdokument. Vi tar kontinuerligt del av aktuell forskning och utvärderar våra egna prestationer. Vi fokuserar ständigt på att säkerställa att varje elev lär sig så mycket som möjligt samt att elevens prestation blir belönad med en korrekt bedömning och ett rättvist betyg.

Får våra elever generellt sett “höga” betyg? Svaret är ja, ett stort antal får höga betyg. Vi vidhåller dock att det är ett resultat av hårt arbete, såväl elevers, lärares som föräldrars, och inte av betygsinflation.

Dela nyheten med dina vänner

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok