VRG Odenplans Elevkår utsedd till ”Årets Elevkår”

27 november, 2017

VRG Odenplans elevkår vann i år priset “Årets Elevkår”

Varje år ger Sveriges Elevkårer ut priset “Årets Elevkår” till den elevkår i Sverige som utmärker sig extra. I år vann VRG Odenplans elevkår och på plats för att ta emot priset var Richard Wahlström, ordförande, tillsammans med Sandra Pernkrans, vice ordförande.

Intervju

Elevkårsordförande VRO Elevkår

Richard Wahlström

Richard tycker att elevkåren är ett sätt för unga att göra skolan till en bättre och roligare plats, och skoltiden mer givande.

Fråga

Varför tror du att ni vann och hur skiljer sig er elevkår från andra?

Svar

Vi vann för att vi har lyckats bygga upp en stadig och omfattande organisation som levererar en väldigt varierad och kvalitativ verksamhet! Och det är ingen slump att det är så för det ligger verkligen hårt arbete bakom denna framgång. Det är dels alla förtroendevalda som gör ett fantastiskt jobb och som sliter dagligen i sina respektive ansvarsområden, dels är det alla engagerade medlemmar som tar del av våra aktiviteter. Dessutom är det många medlemmar som engagerar sig i våra sju olika områdesinriktade utskott, Kårpoolen eller alla kommittéer. Detta stora medlemsengagemang med totalt över 70 medarbetare i kåren, och känslan att vi skapar verksamheten tillsammans, är unikt!

Fråga

Vad har VRG Odenplans elevkår fokuserat på under året?

Svar

Vi fokuserar på att ha en så bred verksamhet som möjligt, så att alla elever vill bli medlemmar i kåren och att alla medlemmar känner att vår verksamhet riktar sig till dem. Vår verksamhet utgår ifrån de fyra verksamhetsområdena service, event, bildning och lobbying som arbetar med exempelvis försäljning av kamptröjor och skolkläder, rabatter hos lokala företag, Klasspokalen, temadagar, traditionsfiranden, föreläsningar, lobbyingarbete mot skolledningen i aktuella frågor – och mycket mer därtill. Det är den stora variationen som gör elevkårens verksamhet så bra! Vårt mål är att medlemmarna ska möta någon kåraktivitet varje vecka, och oftast uppnår vi det med råge. Vi fokuserar också på att allt vi gör ska följa kårens vision som syftar till att vi ska vara den bästa elevkåren för våra medlemmar, och det innebär bland annat att allt vi gör ska vara genomtänkt, genomarbetat och alltid sätta medlemmarna i fokus.

Fråga

Vad har du som ansvar som elevkårsordförande?

Svar

Elevkåren är otroligt viktig för mig, eftersom den visar att vi unga kan organisera sig och tillsammans skapa en verksamhet som gör skolan till en bättre och roligare plats och skoltiden mer givande. I ett större sammanhang är det också glädjande att hela elevrörelsen växer sig starkare och starkare, och att nästan 100 000 ungdomar är medlemmar i någon av Sveriges 333 st elevkårer. Det är så otroligt roligt att jobba med elevkåren och vi får en otrolig uppskattning från andra elever som sporrar oss. Mitt ansvar som kårordförande är att skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att kunna göra en bra jobb och samtidigt ha roligt, det är jätteviktigt!

Fråga

Vad har VRO Elevkår för utmaningar och möjligheter i framtiden?

Svar

Vi har alla möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten! En av våra stora utmaningar internt har på senare tid varit lyxproblemet hur vi ska tillvarata allt medlemsengagemang. En fjärdedel av skolans elever sökte i höstas till våra utskott, vilket var väldigt kul. För att tillvarata allt engagemang utöver de fyllda utskotten satsade vi då på Kårpoolen där alla kan engagera sig i mindre uppdrag på sina egna villkor. Denna växande utmaning är även en stor möjlighet för oss att jobba vidare med, för i kåren ska alla som vill kunna engagera sig! En annan otroligt viktigt fråga som vi jobbar med är hur vi kan minska den psykiska ohälsan kopplat till stress och stor arbetsbörda bland våra medlemmar. Vi träffar skolledningen varje vecka, och detta är tyvärr en stående punkt. Men vi kommer att fortsätta den dialogen och hitta de konkreta lösningarna som behövs för att alla elever ska orka med sin tillvaro.

Stort grattis till VRO Elevkår!

Motivation ”Årets Elevkår”

”VRG Odenplan Elevkår lyckas med en välkomnande kultur ha en stark ställning på skolan med många engagerade medlemmar. Deras sju aktiva utskott samt Kårpoolen med engagerade elever säkerställer att det aldrig finns en händelselös vecka. Inte nog med att de har aktivitet inom alla aktivitetsområden, de har en mängd aktiviteter inom varje del. Föreläsningar med förintelseöverlevare, debatter med politiska ungdomsförbund, rabatter hos lokala näringsidkare och veckovisa möten med skolledningen för att säkerställa att elevernas rättigheter tas tillvara är blott en del av vad elevkåren har för verksamhet.”

Dela nyheten med dina vänner

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok