Skrivelse till utbildningsutskottet

23 april, 2018

Det var med stor bestörtning vi läste i fredagens SvD att regeringens förslag att återställa obligatoriet för ett estetiskt ämne i gymnasiet kommer att stoppas av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver gymnasieutbildning sedan 24 år. En av grundtankarna är att vetenskap och konst går hand i hand. Man kan också konstatera att stora vetenskapsmän – och kvinnor mycket ofta också är konstnärligt utövande personer, som Michelangelo och da Vinci och många Nobelpristagare.

År 2011 låg Sverige på första plats i World Creativity index. År 2015 har vi fortfarande en topposition, men har ändå halkat ned till sjunde plats. I Sverige har vi ägnat analys åt de områden där vi misslyckats, och som det finns goda skäl att oroa sig för och att åtgärda. Men, minst lika viktigt är det att fråga sig vad som kan ligga bakom våra framgångar och se till att värna om och utveckla de styrkorna. Annars blir vi omkörda av andra som gör den analysen.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor får, liksom många andra svenska skolor, ständiga besök från länder som Singapore, Sydkorea, Hong Kong m.fl. som vill lära sig om hur vi arbetar i våra skolor. De framhåller hur långt framme Sverige ligger, som i relation till sin storlek har så många nya kreativa företag som Spotify, Skype, Mojang m.fl. Det de vill lära sig mer om är hur vi arbetar med estetiska uttryck i undervisningen, eftersom de anser att det är en viktig faktor bakom Sveriges framgångar.

Gymnasieåren är viktiga år, där man utvecklas som människa och bör få tillfälle att pröva många uttryckssätt. Under vår verksamhets första år var det obligatoriskt att läsa ett estetiskt ämne på gymnasiet. Många gjorde det motvilligt. Men det visade sig i de allra flesta fall vara berikande och förlösande för kreativitet och tänkande, och i efterhand är det mycket få som velat vara utan den.

En förutsättning är naturligtvis att den estetiska undervisningen håller en hög kvalitet.

Det är vår absoluta övertygelse, baserad på många års erfarenhet, att det är en mycket stor förlust, såväl ur ett  nationellt som individuellt perspektiv, att utrymmet för estetiska ämnen krympt och att obligatoriet försvunnit. Vi har med lättnad sett fram emot att detta misstag nu skulle korrigeras. Därför är det med stor besvikelse som vi tog del av Alliansens och Sverigedemokraternas beslut och vi ber er ledamöter att tänka en gång till i frågan.

I USA är man också medveten om de estetiska ämnenas stora betydelse:

http://stemtosteam.org

Låt oss se till att snarast reparera skadorna av den förlust som de estetiska ämnenas minskade utrymme på gymnasiet innebär.

För Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

 

Kristy Lundström

Skolchef

 

Louise Westerberg och Louise Ankarcrona

Grundare

Dela nyheten med dina vänner

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok