Projektveckorna VT-19 på VRG Jarlaplan

Tisdagen den 8 januari kickades projektperioden på VRG Jarlaplan igång. Och vilken kickoff sen! Skolan kokade av energi och förväntningar, och den lyckade mix av teoretiska och estetiska ämnen som Jarlaplan utgörs av, gör att skolan under projektperioden lyfter lite extra. Förväntningarna var höga hos såväl lärare som elever.

2019-03-11

De två veckorna gick snabbt, och som observatörer, tillika flugor på väggen, kunde vi bland annat höra livliga diskussioner om historiska skeenden i korridorerna, vässade argument på engelska i matsalen, fokuserade repetitioner i teatersalen och UF-företagsamhet på en nivå som kunnat imponera på vilken företagsledare som helst. En eftermiddag mitt under projektperioden fick vi dessutom möjlighet att ta oss iväg till Maximteatern för att se musikalen “Jekyll and Hyde” där hela musikalgänget bjöd oss på en hejdundrande show. Vilken succé!

Elever i årskurs 1

Eleverna i årskurs 1 var förstås extra nyfikna på vad denna, deras första projektperiod, skulle innehålla. För dem innebar denna första projektperiod ett ämnesövergripande projekt i ämnena engelska och historia. Projektet inleddes med att eleverna under första dagen samlades i skolbiblioteket för att lära sig mer om informationssökning. Eleverna delades därefter in i grupper, varpå varje grupp fick ett historiskt imperium tilldelat som de skulle undersöka. Arbetet skulle sedan utmynna i en utredande text på engelska med fokus på språk, struktur och källhantering. Projektet avslutades med muntliga gruppresentationer med tillhörande opponering.

Elever i årskurs 2

I årskurs 2 arbetade eleverna under projektperioden med olika fokus och inriktningar beroende på vilket program de läser. Eleverna på samhällsvetenskapliga programmet ägnade projektperioden åt kursen Internationella relationer där de arbetade med konfliktanalys. Genom en kausalanalytisk metod undersökte eleverna orsaker till och konsekvenser av aktuella konflikter i exempelvis Ukraina, Jemen, Nordkorea och Mali. Projektet startade med en simuleringsövning på Armémuséet som heter ”Minister för en dag” och därefter fick de ta del av en föreläsning. Genom stöd och hjälp av sina handledare har de sedan arbetat vidare med sina analyser parvis. Projektet avslutades med ett tvärgruppsseminarium då eleverna fick möjlighet att öva och visa färdigheter i såväl samarbete som självständigt framförande.

Elever på ekonomiprogrammet

Eleverna på ekonomiprogrammet i årskurs 2 arbetade under projektperioden med praktisk marknadsföring som en förberedelse inför årskurs 3 och det kommande UF-året. Eleverna har tagit fram fantastiska affärsideer, genomtänkta kärnvärden samt webbsidor och kampanjer för fiktiva företag. De har utöver kortare teoripass även besökt en reklambyrå. Efter projektveckorna är de nu rustade för det kommande UF-året.

Elever på estetiska programmet

För eleverna på estetiska programmet i årskurs 2 innebar projektperioden att kursen Estetisk kommunikation som har löpt över hela höstterminen avslutades, och detta gjordes minst sagt storstilat genom föreställningar på Dieselverkstaden i Nacka. Kursen Estetisk kommunikation (ESKO), som är obligatorisk på estetiska programmet, innehåller för eleverna dels en fördjupning i sin egen estetiska inriktning (musik, dans, teater eller bild), och dels att stifta bekantskap med de övriga estetiska inriktningarna. Föreställningarna på Dieselverkstaden var finalen på projektet. Den kreativa processen var mycket givande, och eleverna från dans- respektive bildinriktningen fick möjlighet att arbeta i ett nytt och spännande samarbete där årets huvudtema var transformation, det vill säga en förändring eller förvandling av något slag.

Bildeleverna var till största delen ansvariga för kostym och bildprojektion, medan danseleverna fokuserade på musik och koreografi, men även några bildelever framträdde på scenen, och dansare satt vid symaskinerna och med nål och tråd i händerna. Allt enligt sann ESKO-anda. I år fick vi som publik förmånen att se en föreställning i två akter på Dieselverkstaden, där första akten, “Transformation”, gjordes av dans- och bildeleverna och andra akten, “Love” av musikeleverna. Låtmaterialet började musikeleverna tillsammans med sina lärare att arbeta med redan under höstterminen i kursen Ensemble, och i föreställningen ingick bland annat arbete med helheten, som projicering av filmer samt skapande av koreografi och kostym. Det var eleverna själva som arbetade fram idéerna genom att använda kunskaper de tillgodogjort sig i kursen Estetisk kommunikation under höstterminen. Eleverna från teaterinriktningen på estetiska programmet framförde den oerhört starka teaterföreställningen “Ungefär lika med” som är skriven av Jonas Hassen Khemiri. Även i denna föreställning fick vi möjlighet att se teatereleverna nosa på de övriga konstformerna musik, bild och dans som på ett mycket naturligt och fördelaktigt sätt smögs in i föreställningen.

Elever i årskurs 3

Eleverna i årskurs 3 arbetade under projektperioden med sina respektive gymnasiearbeten. Flera av eleverna var involverade i musikalarbetet, som i år nådde stora framgångar med musikalen “Jekyll and Hyde” på Maximteatern. Musikalen är ett samarbete mellan samtliga gymnasieskolor i stiftelsen, och med hjälp av handledning av erfarna lärare stod eleverna för musik, skådespeleri, dans, marknadsföring och scenografi.

Elever på estetiska programmet

Eleverna på estetiska programmet som inte var delaktiga i musikalarbetet arbetade istället med sina gymnasiearbeten i respektive inriktningar. Musikeleverna i årskurs 3, som valde att göra ett gymnasiearbete i musik, arbetade med egna kompositioner. Några hade målsättningen att göra egna konserter med materialet och tog själva kontakt med andra medmusiker för att repetera samt genomföra allt arbete med att boka konsertlokal, marknadsföra och så vidare. Andra valde att producera sina egna kompositioner på dator och lägga upp på Youtube, Spotify eller Soundcloud. När det gäller eleverna på bildprogrammet så valde de själva hur de ville arbeta med såväl innehåll som form, vilket gav en stor variation. I år producerades allt från barnböcker, design, porträttmåleri, psykologiska tillstånd i gestaltning, alternativ produktdesign för turister, tröjtryck, speldesign och dokumentärfilm. Utställningen går av stapeln torsdagen den 31 januari. Avgångseleverna på teaterprogrammet som inte deltog i musikalarbetet arbetade med att skapa egna fördjupningsarbeten. Exempel på individuella arbeten var i år att undersöka hur man skriver en teaterpjäs, att tonsätta ett teatermanus samt att skriva en monolog. Flera av dessa gymnaisearbeten kommer att utvecklas vidare under vårterminens sista teaterprojekt, Slutscen. Ytterligare några elever från estetiska programmets olika inriktningar har fokuserat på olika estetiska uttryck, t ex fotografering utifrån olika teman, tolkning och omarbetning av befintliga koreografier och komponering av en egenskriven dialog med utgångspunkt i en roman. Eleverna bestämde sig tidigt för att presentera sina olika projekt under en gemensam kväll som de kallar ”En härlig kväll”.

Elever på ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammets elever som inte var involverade i musikalens marknadsföringsgrupp arbetade under projektperioden med sina företag inom ramen för Ung företagsamhet. Fokus var att förbereda eleverna för Jarlaplansnästet där eleverna för andra gången detta läsår fick möjlighet att hålla en “fyraminuterspitch” för en jury. De kreativa idéerna som eleverna presenterade, samt deras hårda arbete, engagemang och professionella representation imponerade stort på juryn bestående av lärare på skolan samt representanter från Rotary Östermalm och SEB. Framgångarna fortsatte, och snart visade det sig att hela nio av skolans 15 företag hade tagit sig vidare till nästa steg, nämligen en företagspresentation i SEB:s lokaler i Solna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektperioden på Jarlaplan återigen blev en succé för såväl elever som lärare. Mixen av teoretiska och estetiska ämnen gör att projekten verkligen får chans att växa och nå en nivå utöver det vanliga på många plan.

Skolan kokade av energi och förväntningar under projektveckorna.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok