Uppstarten av Viktor Rydberg Fisksätra har gått enligt plan. Men att inte lyfta frågan om resurserna vore att göra barnen och familjerna en otjänst, skriver Amanda Hurst, skolchef.

2022-02-11

Stiftelsen Viktor Rydbergs skola i Fisksätra är en långsiktig satsning. Bilden som målad upp i Linnea Lindquist debattinlägg i SvD (8/2) stämmer inte.
Uppstarten av skolan har gått helt enligt plan, vi har många nöjda elever och föräldrar. Framför allt ser vi att skolan behövs – vilket var skälet till att vi startade den.

Vi bygger en skola från grunden och vi var väl medvetna om att det inte skulle bli lätt. Självklart måste resurserna anpassas efter området och elevernas behov. Det vet även Nacka kommun, som vi hela tiden haft ett gott samarbete med.

Nackas skolpeng är inte låg jämfört med skolpengen i de flesta andra kommuner. Däremot pågår det
en dialog med kommunen om att tilläggsersättningarna utöver skolpengen behöver justeras för att möta de behov som eleverna faktiskt har. Att vi ser elevernas individuella behov först när vi är på plats och har startat upp verksamheten är i sig inte konstigt.

Stiftelsen har räknat med att skolan kommer att drivas med förlust under de första åren, som är vanligt vid nyetableringar. Efter uppstartsfasen måste vi dock kunna driva verksamheten med en sund ekonomi. Vi vill kunna erbjuda alla elever den undervisning och det stöd som de har rätt till, därför behöver mer resurser tillföras. Att inte lyfta frågan vore att göra barnen och familjerna i området en otjänst.

Det handlar inte om att vår skola ska behandlas annorlunda utan om ersättningsreglerna generellt. Att barnen ska ges förutsättningar att nå målen är inte bara vårt och Nacka kommuns gemensamma
ansvar, det fastslås även i skollagen. I grunden har vi och kommunen samma mål – att eleverna ska få en högkvalitativ utbildning och nå sina utbildningsmål.

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra har kommit för att stanna och för att åstadkomma en förbättring. Vi vill ta ett samhällsansvar och vi vill kunna erbjuda alla elever en bra utbildning. Därför sopar vi inte problemen under mattan.

Linnea Lindquist hänvisar till Björn Åstrands utredning, där det föreslås att skolpengen till friskolor ska sänkas. Det skulle inte göra det lättare för friskolor att ta ansvar i områden med stora behov. Riksrevisionen har nyligen inlett en granskning av skolpengssystemet och om det leder till en rättvis fördelning av resurser. Vår uppfattning är att slutsatserna i den granskningen bör inväntas innan regeringen går fram med konkreta förslag till lagändringar.

Amanda Hurst
Skolchef

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok