Intervju: Lisa Dahlberg

Intervju

Rektor

Lisa Dahlberg

Lisa Dahlberg är rektor på Viktor Rydbergs skola Nacka (F-9) sedan våren 2022. Dessförinnan arbetade Lisa som rektor på VRS Sundbyberg från år 2017 och innan det på VRG Jarlaplan under åren 2012-2017. Hennes arbetsplats har varit inom stiftelsen sedan 1998 när hon började arbeta som dramalärare på VRG Odenplan och VRG Djursholm.

Lisa Dahlberg

Fråga

Vad är det bästa med att vara rektor på VRS Nacka?

Svar

Det bästa med att vara rektor på VRS i Nacka är att få arbeta nära alla fina barn, all kompetent personal och alla trevliga vårdnadshavare. Det är också många som känner varandra här i Fisksätra, vilket skapar en härlig stämning och en känsla av gemenskap. Att få tillbringa dagarna i de här vackra lokalerna är en extra bonus!

Fråga

Du är en av våra veteraner med 24 år inom stiftelsen – vad har fått dig att stanna så länge i organisationen?

Svar

Jag har under de här åren fått möjlighet att utvecklas och ha många olika uppdrag inom stiftelsens skolor. Jag har både varit lärare, biträdande rektor, konstnärlig ledare för estetiska programmet mm. De senaste 10 åren har jag varit rektor på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan, Viktor Rydbergs skola Sundbyberg och nu på Viktor Rydbergs skola Nacka. Ett av de roligaste och mest utvecklande uppdragen har varit att få vara med om att starta upp nya Viktor Rydberg-skolor, vilket jag har fått förmånen att göra tre gånger.

Fråga

Vilket av stiftelsens ledord är viktigast för dig och varför?

Svar

“Tillsammans åstadkommer vi mer”. Ibland kan en uppgift kännas svår oavsett om man är elev, lärare, fritidssamverkare, rektor eller annan personal på skolan och då är det viktigt att alltid komma ihåg att om vi tar hjälp av varandra, så löser vi ofta våra problem och utmaningar på ett bättre sätt. Tillsammans når vi oftast längre och kan även uppnå bättre resultat.

Fråga

Hur har det varit att starta upp ännu en ny skola från grunden?

Svar

Jag är så imponerad av vår fantastiska personal här på VRS Nacka. Alla är kompetenta, lösningsfokuserade och sugna på att tillsammans skapa välfungerande strukturer och bygga upp vår gemensamma skolkultur. Det krävs mycket jobb, speciellt det första året, och det är roligt att se hur långt vi har kommit på denna förhållandevis korta tid.

Fråga

Vad vill du att en elev som går ut från VRS Nacka ska ta med sig?

Svar

När man slutar hos oss vill jag att man utöver goda kunskaper i alla ämnen även ska ha en god självkänsla och känna att man duger och är bra som man är. Jag vill också att man har utvecklat sin förmåga att samarbeta med andra. Jag hoppas att alla våra elever ser tillbaka på sina år hos oss med stolthet och glädje.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Samtliga lärare är legitimerade och har utöver gedigna ämneskunskaper även god pedagogisk kunskap vilket gör att undervisningen håller hög kvalitet. Ett gott ledarskap i klassrummet är också viktigt för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som gäller. Inom ramen för vår struktur och kultur har läraren stor frihet.

Fråga

Hur ser en vanlig dag ut för dig som rektor?

Svar

Jag startar morgonen med att hälsa våra elever välkomna vid entrén och fångar upp om det är några frågor eller funderingar från personalen på skolan. Därefter är det mycket möten, både med personal på plats här i Nacka, men också med kollegor inom stiftelsens skolor och externa aktörer. Jag äter alltid lunch tillsammans med barnen och ibland hoppar jag in och vikarierar, vilket är en av de roligaste uppgifterna jag har. Jag vill vara nära barnen, personalen och verksamheten, det är viktigt för att kunna fatta rätt beslut.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa på VRS Nacka?

Svar

Elevhälsoteamet jobbar tätt tillsammans med all personal och säkerställer att vi ser till de behov som våra elever kan tänkas ha, stort som smått. Vår specialpedagog arbetar aktivt med lästräning och samtliga klasser har under våren haft intensivläsning 30 minuter fyra dagar i veckan. Vi ser redan goda resultat, vilket är glädjande. Det är viktigt att elever får känna att de utvecklas och lyckas, det bidrar till att man trivs och mår bra i skolan. Vi jobbar också förebyggande och främjande med t.ex. “Stopp min kropp”. Att lära sig att sätta tydliga gränser för sig själv och andra är viktigt.

Fråga

Hur skulle du säga att stämningen på skolan är?

Svar

Det är en god stämning både bland barn och personal. Vi har roligt och skrattar mycket tillsammans. Samtidigt är det viktigt att alla, både barnen och personalen får vara sig själva. Därför är det skönt att känna att det är högt i tak och att vi vågar prata med varandra, även om jobbiga saker.

Fråga

Hur arbetar ni med utveckling av skolan?

Svar

När vi bygger skola sker utveckling varje dag. Innan all struktur och kultur har satt sig i väggarna är vi i en utvecklingsfas där all vår gemensamma erfarenhet ska tas tillvara. Vi följer även självklart forskning och beprövad erfarenhet och tar till oss av det som är bra och relevant för våra elevers optimala utveckling.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare ser och är medveten om vad varje elev behöver för att utvecklas. En bra lärare har god struktur och är en tydlig ledare i klassrummet. Den inspirerar också eleven till att vara nyfiken och vilja lära mer.

Fråga

Vilket ansvar har du som rektor respektive skolans lärare och elevernas föräldrar för elevernas lärande och kunskapsutveckling?

Svar

Jag brukar säga att det är vi i skolan som står för undervisningen och som ser till att barnen får de kunskaper de behöver ha för att kunna gå vidare i livet med studier och yrkesliv. Föräldrars ansvar är att se till att barnens basbehov tillgodoses, dvs mat, sömn och kärlek mm.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok