Intervju: Ingela Spets

Intervju

Rektor VRS Jarlaplan

Ingela Spets

Ingela Spets är rektor på Viktor Rydbergs skola Jarlaplan sedan verksamhetsstarten 2014. Dessförinnan arbetade Ingela som skolledare på VRG Odenplan, men redan år 2004 började hon arbeta som biträdande rektor på organisationens första högstadieskola – VRS Djursholm. Ingela är i grunden specialpedagog och lärare i idrott och hälsa.

Ingela Spets

Fråga

Vad är det bästa med att vara rektor på VRS Jarlaplan?

Svar

Det är otroligt roligt att få vara en del av ungdomarnas händelserika år genom högstadiet och följa deras utveckling, både på individ- och gruppnivå. Som rektor har jag en fantastisk möjlighet att påverka, delta och vara en del av den framtid som formas av våra ungdomar. Att kunna göra faktisk skillnad för den enskilda eleven och se eleverna växa som människor, det gör mitt arbete meningsfullt!

Fråga

Vad vill du att en elev som går ut årskurs 9 efter tre år på skolan ska ta med sig?

Svar

Jag vill att varje elev som gått på VRS Jarlaplan ska känna sig redo att ta sig an gymnasiet. Att de känner sig trygga med de kunskaper och erfarenheter de fått och att de står på en stabil grund inför kommande studier. Jag önskar att de vågar tro på sig själva och inte är rädda för att möta det de inte behärskar till fullo, utan välkomnar nya erfarenheter och är fortsatt nyfikna på att lära sig mer.

Fråga

På VRS Jarlaplan arbetar ni utifrån ledorden, tillsammans – tillit – trygghet, vad innebär dessa ord för dig?

Svar

En bra lärmiljö skapas när elever upplever skolan och klassrummet som en trygg och tillåtande plats. Genom att bygga hållbara relationer, både mellan ungdomar och vuxna och ungdomar emellan, skapas en tillit både till den egna personen och till varandra. Elever och personal på skolan ska bli bekräftade och sedda utifrån sin person, inte alltid utifrån prestation. Jag förväntar mig att alla gör sitt bästa utifrån sin förmåga och att vi tillsammans hjälps åt och gör varandra bättre. Det finns en tydlig omtanke om varandra – “Det är viktigt för mig, att det går bra för dig!”

Fråga

Hur tror du att elever och medarbetare märker att just du har varit ledare på en VR skola?

Svar

Att det finns en tydlig skolkultur som både elever och medarbetare är stolta över och tar för självklar, men som besökare reflekterar över vid besök. När en person vistats i organisationen under en tid och får visionen presenterad för sig, skall denne känna att ”javisst, det känner jag igen”. Jag hoppas också att ett flertal elever och medarbetare från skolor där jag varit ledare vågar ta sig an nya och utmanande uppdrag, att de vågar tro på sig själva och sin förmåga.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Skolan präglas av nyfikenhet, kompetens och engagemang. Det förs en ständigt pågående dialog kring skolutveckling på olika nivåer. Samtliga pedagoger är utbildade ämneslärare, vilket innebär att alla lärare innehar legitimation. Många har lång erfarenhet av undervisning och har arbetat på ett flertal olika skolor. Deras gemensamma erfarenhet och utbildning, stöttat av den senaste forskningen, ligger sedan till grund för hur arbetet med eleverna i klassrummet organiseras. Läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet och arbetar med olika stödstrukturer och metoder för att nå samtliga elever på deras individuella kunskapsnivå.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa på VRS Jarlaplan?

Svar

En tydlig framgångsfaktor är vårt nära samarbete med föräldrar samt att vi sätter in tidiga stödåtgärder som systematiskt följs upp och utvärderas. Ett exempel är våra screeningar i början på höstterminen, där vi snabbt får en bra överblick av elevernas kunskaper. Vid behov erbjuder vi stödgrupper utöver ordinarie lektionstid, eftersom vi anser att all tid med respektive ämneslärare är mycket värdefull. Alla i personalen har genomfört fortbildning inom specialpedagogik via Skolverket och arbetar med gemensamma stödstrukturer och anpassningar som gynnar lärandet för alla elever oavsett förkunskaper.

Fråga

Hur skulle du säga att stämningen på skolan är?

Svar

Vi är en relativt liten skola med en på många sätt familjär stämning där alla känner alla. För att citera en tidigare elev som var på besök i skolan för ett par veckor sedan “Det är så härligt att komma hit, alla hälsar, känner igen mig och frågar hur det är. Det är som att komma hem – tryggt!”

Fråga

Hur arbetar ni med utveckling av skolan?

Svar

Vi är en lärande organisation, där det i personalgruppen är väl förankrat att man är sin egen ledare, men man leder inte ensam. Förändring och utveckling sker kontinuerligt på olika nivåer och för mig som rektor är det viktigt att skapa utrymme och forum för kollegialt lärande, dialog och kunskapsutbyte. Med fokus på kunskapsuppdraget och vår gemensamma värdegrund, arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa möjligheterna för elever och personal att utvecklas inom ramen för Stiftelsen Viktor Rydberg.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

Våra elever på skolan har under åren nominerat ett flertal lärare till Lärargalan. Exemplet nedan tycker jag summerar väl vad som kännetecknar en bra lärare och vad eleverna värdesätter; “Hon är en av de bästa lärarna jag haft, inte nog med att hon ger oss stimulerande uppgifter, hon får oss även att känna att man kan lyckas på en individnivå, på ett sätt som ej känns forcerat eller tillgjort, man känner sig sedd och hon får en att vilja lyckas i hennes ämnen. Varje lektion peppar hon oss elever och hon ser om man hamnar efter direkt och vet precis vad som ska göras för att få eleven på banan, tack för att du inspirerar mig och många fler elever till att göra sitt bästa!”

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok