Intervju: Lotta Nordgren

Intervju

Rektor VRS Djursholm

Lotta Nordgren

Lotta Nordgren är rektor på Viktor Rydbergs samskola Djursholm sedan 2017. Dessförinnan arbetade Lotta som skolledare på andra skolor inom Stiftelsen och i Täby kommun. I grunden är hon lärare i Svenska och Tyska.

Lotta Nordgren

Fråga

Vad är det bästa med att vara rektor på VRS Djursholm?

Svar

Det bästa med att vara rektor på VRS Djursholm är alla möten med elever och medarbetare. Jag försöker att vara ute mycket i verksamheten, på lektionsbesök, i korridorerna, i matsalen och på olika schemabrytande dagar, att se eleverna i olika situationer. Allra roligast är att se hur eleverna utvecklas under sina år här hos oss, både kunskapsmässigt och som individer.

Fråga

Vad fick dig att vilja börja arbeta inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor?

Svar

Jag började arbeta inom VR första gången för över 20 år sedan, då som lärare på VRG Djursholm. VRG var då något nytt, en av de första friskolorna och som stack ut med inriktning på “eleven i centrum” och “konst och vetenskap går hand i hand”. Detta lockade mig som nyexaminerad lärare. När jag kom tillbaka till VR för drygt 3 år sedan i rollen som rektor på VRS Djursholm var det flera saker som lockade, däribland att komma tillbaka till en organisation som står för samma värden som jag, som är ledande inom skolutveckling och som håller mycket hög kvalitet.

Fråga

Vad vill du att en elev som går ut årskurs 9 efter tre år på skolan ska ta med sig?

Svar

En elev som går ut nian på Sammis ska ha goda kunskaper inom de olika ämnena för att klara gymnasiestudierna väl och ha en bra grund att stå på. Alla vi som arbetar på VRS Djursholm vill även att eleverna har med sig en bra värdegrund, bra studieteknik och en hel del bildning. Jag hoppas också att eleverna tar med sig vänskap och goda förebilder efter tre år hos oss.

Fråga

Vilket av Stiftelsens ledord är viktigast för dig och varför?

Svar

Om jag ska välja ett av ledorden väljer jag “Tillsammans åstadkommer vi mer”. Att arbeta tillsammans är grunden, basen i vår verksamhet. För att kunna arbeta med de andra ledorden måste vi ha ett bra samarbete mellan elever, mellan lärare, mellan elever och lärare samt övrig personal. För mig som rektor handlar det också om samarbetet med vårdnadshavare, när vi arbetar tillsammans kan vi åstadkomma mer för våra elever, vårdnadshavarnas barn.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Valet av undervisningsmetoder och pedagogik styrs av elevgrupperna. I olika klasser och olika grupper måste lärarna arbeta sig fram till vad som fungerar bäst i just denna grupp, i just detta ämne. Som lärare på VRSD har man stor pedagogisk frihet så länge det gynnar elevernas lärande. Lärarna samarbetar mycket och arbetar mycket med gemensam bedömning och samsyn inom ämnena. Det innebär inte att alla gör lika men det innebär att man som elev blir bedömd på samma sätt oberoende av vilken lärare man har.

Fråga

Hur ser en vanlig dag ut för dig som rektor?

Svar

Jag skulle säga att det inte finns någon vanlig dag. De flesta dagar försöker jag börja med att finnas tillgänglig för personalen innan lektionerna startar. Sedan kan en dag innehålla olika möten, lektionsbesök och administrativt arbete. Jag försöker alltid äta lunch i matsalen mitt under största ruschen. Ibland händer det akuta saker på skolan, stort som smått och då får jag planera om och ta det akuta först. Det är också det som gör att jag gillar att jobba i skola så mycket, för jag vet aldrig hur min dag kommer att se ut.

Fråga

Vad är det som kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare kan vara på så många olika sätt. Men grunden för en bra lärare är att man tycker om att lära ut och tycker om mötet med varje enskild elev. En bra lärare är en god ledare, i och utanför klassrummet. En bra lärare är en person som eleven kan lita på att hen vill elevens bästa.

Fråga

Vilket ansvar har du som rektor respektive skolans lärare och elevernas föräldrar för elevernas lärande och kunskapsutveckling?

Svar

Som rektor har jag det pedagogiska ansvaret för skolan, vilket innebär att det är mitt ansvar att varje elev får rätt förutsättningar för sitt lärande och att varje elev får möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men det är ju inte jag som är i klassrummen med eleverna i det dagliga arbetet utan alla våra fantastiska lärare. Det är mitt uppdrag att ge lärarna rätt förutsättningar och leda arbetet på skolan. Elevernas föräldrar ser vi som våra samarbetspartners. Eleven har bättre förutsättningar att lyckas så bra som möjligt i skolan, om vi i skolan och föräldrarna har en gemensam syn på elevens lärande och utveckling.

Fråga

Berätta om något projekt som ni arbetar med på skolan!

Svar

Det här läsåret arbetar vi med att stärka skolkulturen på skolan. Vi har påbörjat ett större värdegrundsarbete i alla klasser där vi bland annat har tagit hjälp av organisationen Lika Olika. Arbetet innebär bland annat att alla elever har fått lyssna på en föreläsning om värdegrund och inkludering. Föreläsningen följs upp med olika gruppövningar som görs i klasserna.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa på VRS Djursholm?

Svar

Inom elevhälsan arbetar vi både främjande, förebyggande och i akuta lägen. Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och skolledning. De arbetar mycket med att träffa enskilda elever, men är även ute i klasserna och hjälper till med gruppstärkande aktiviteter, informerar och stöttar i klasserna. Vi träffas varje vecka för att gå igenom vilka insatser som behöver göras både för enskilda elever och för grupper, till exempel en klass. Vår socialpedagog är mycket i verksamheten. Han finns till exempel i matsalen hela luncherna, är i korridorerna på rasterna och är med på lektioner.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok