Intervju Anna Jaeger

Intervju

Rektor VRG Djursholm

Anna Jaeger

Anna Jaeger är rektor på Viktor Rydberg gymnasium Djursholm sedan hösten 2020. Dessförinnan arbetade Anna som HR-ansvarig på Stiftelsens huvudkontor och innan det som skolledare på VRG Jarlaplan. Redan år 2003 började Anna arbeta inom organisationen som lärare i samhällskunskap, svenska och retorik. Hon har också under flera års tid utbildat våra lärare inom UL, utvecklande ledarskap, enligt Försvarshögskolans modell.

Pressbild Anna Jaeger 2020 2

Fråga

Hur känns det att vara ny rektor på VRG Djursholm?

Svar

Otroligt roligt och intressant! Jag är så stolt över att arbeta på en skola med så bra stämning bland elever och personal. Bland det första jag la märke till som ny rektor här i augusti var alla de informella mötena mellan lärare och elever i korridorerna, där samtalen präglades av mycket humor och omtanke.

Fråga

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap som rektor?

Svar

Det är viktigt för mig att vi verkligen känner att vi jobbar tillsammans, hjälps åt och lär oss av varandra – både inom personalgruppen men inte minst med våra elever. Jag vill att både elever och medarbetare känner att jag bryr mig om dem, är nyfiken på vad de gör och att jag stöttar dem när det behövs. Alla ska känna sig trygga, få utvecklas och ha roligt på vår skola.

Fråga

Vilket av Stiftelsens ledord tycker du är viktigast i skolans verksamhet?

Svar

Ska jag välja bara en så är det “Eleven i centrum”. Det är eleverna allt i vår verksamhet utgår ifrån, det är ju en självklarhet. Den relation vi bygger med eleverna är A och O för att eleverna ska få en sådan bra studietid som möjligt hos oss. Vårt sätt att arbeta, både med alla våra digitala kanaler och med vårt dagliga elevfokus i allt vi gör, skapar en given individanpassad studietid för den enskilde eleven. Det är viktigt eftersom varje elev är unik.

Fråga

Vilket ansvar har du som rektor respektive skolans lärare och elevernas föräldrar för elevernas lärande och kunskapsutveckling?

Svar

Jag som rektor ansvarar för att ge lärarna så bra förutsättningar som möjligt för att de ska kunna ge eleverna en så bra utbildning som möjligt. Vi vill tillsammans också jobba för att göra eleverna medvetna om hur de lär sig bäst och hur de kan utvecklas framåt. Då är det självklart också viktigt att vi har en god kommunikation med vårdnadshavare. Jag träffar vår aktiva föräldraförening då och då och uppskattar verkligen det samarbetet.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Jag tror på en stor pedagogisk frihet för våra lärare. Vi behöver testa nytt, utvärdera och lära oss av det. En annan viktig faktor är att vi jobbar aktivt med kollegialt samarbete. Vi ser ju att kvaliteten på undervisningen ökar om lärarna samarbetar. Ofta blir det ju roligare att arbeta så också. Ytterligare en viktig faktor är att vi självklart omvärldsbevakar och håller oss uppdaterade på senaste skolforskningen.

Fråga

Hur upplever du att eleverna beskriver sin skola?

Svar

De lyfter ofta upp den goda stämningen på skolan; att man hjälper varandra, blir inspirerade av varandra och har roligt ihop. Vi är glada att ha elever från 12 olika kommuner hos oss! En annan sak som elever ofta lyfter upp är att det finns engagerade vuxna på skolan som lyssnar och verkligen bryr sig om att de mår bra och hjälper dem att nå sina mål. Elever som har tagit studenten hos oss berättar ofta om hur väl förberedda de kände sig då de började sina högskole- eller universitetsutbildningar.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare inspirerar eleverna att tänka fritt, våga pröva sina vingar och utmanar dem så de hela tiden kommer framåt, samtidigt som de har roligt under tiden! En bra lärare, som ju är en förebild för eleverna, skapar tillsammans med eleverna en stämning i grupperna att det är naturligt att göra misstag, det är en naturlig del av att lära sig. Genom att ha eleven i centrum ger en bra lärare varje elev en sådan feedback att eleven känner sig stärkt i vad hen faktiskt kan och samtidigt får vetskap om vad som kan utvecklas mer.

Fråga

Hur fungerar ditt samarbete med lärarnas fackliga företrädare respektive elevkårens styrelse?

Svar

Vi träffas ofta och samarbetar tätt. Det är viktigt att få insyn i varandras verkligheter så vi får en gemensam förståelse för skolans verksamhet. Jag uppskattar det här samarbetet mycket då vi diskuterar nya idéer tillsammans. Det är också ett bra forum för att utvärdera hur de nya idéerna landar för personal och elever.

Fråga

Vad vill du att en elev som tar studenten från VRG Djursholm efter tre år på skolan ska ta med sig?

Svar

Jag önskar att de ska få med sig en nyfikenhet, ödmjukhet och öppenhet inför mötet med andra i samhället runt dem. Jag vill också att de ska känna sig akademiskt väl förberedda inför vidare studier och att de fått träning i att verkligen tro på sig själva och sin egen förmåga. Åren hos oss ska också vara deras tre hittills roligaste år i skolan!

Fråga

Vilka är dina bästa tips till elever som står inför sitt gymnasieval?

Svar

Välj utifrån det du är intresserad av! Lyssna till din magkänsla. Om du studerar sådant som du är intresserad av blir det både enklare och roligare att plugga. Kolla också i vilken omfattning du kan välja kurser inom ditt gymnasieprogram, så din utbildning blir så skräddarsydd för dig som möjligt. Välkommen till oss på VRG Djursholm!

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok