Erik Holmbom, Mats Frick och Stefan Sjörs har under den senaste tiden varit VFU-studenter på VR skolor, i en undervisningsmiljö som inte ser ut som den brukar. Här delar de sina iakttagelser och erfarenheter från undervisningen.

2020-05-15

Erik Holmbom, VFU-student i musik på VRS Vasastan 

“Jag tycker att VR skolor verkligen ligger i framkant när det gäller att arbeta med och implementera digitala verktyg, och något som jag kommer bära med mig är de nya och intressanta perspektiv på användandet av dessa som jag fått”. Erik lyfter särskilt musikundervisningen där eleverna fick vara kreativa i att skapa instrument i hemmet. “Eleverna fick roliga uppgifter som verkligen tog vara på digitala verktyg. De fick exempelvis i uppdrag att hitta “instrument” i hemmet som kunde användas i inspelning av deras Bandlab-projekt. Kreativiteten fick sätta gränserna där allt i hemmet potentiellt kunde användas som ett intressant instrument.”

Under rådande omständigheter blir det svårare att bedriva undervisning, menar Erik, som passar på att lyfta vilka möjligheter den nya lärmiljön har skapat. “Jag är genuint imponerad över hur VR skolor bedrev verksamheten under denna tid. Skolan vände omständigheterna till sina fördelar istället, där nya och intressanta arbetssätt kom till som jag tror kan kombineras med den vanliga undervisningen. Man kan skapa en större variation och verkligen dra nytta av de digitala verktygens möjligheter”.

 

Mats Frick, VFU-student i företagsekonomi på Viktor Rydbergs gymnasium Odenplan 

Mats har arbetat på många skolor tidigare och berättar att upplevelsen från sin tid som VFU-student på VRG Odenplan är odelad positiv. “Jag har välkomnats med värme och professionalism från kollegiet, entusiastiska elever och en fin arbetsmiljö i Stockholms hjärta. Det är högt i tak för pedagoger och elever”. Även under rådande omständigheter tycker Mats att förutsättningarna har varit goda “Det tekniska kunnandet och den digitala beredskapen har varit god. Jag har inte upplevt någon lektion där vi inte nått lärandemålen”.

Ett konkret exempel på undervisning som nu bedrivs annorlunda, lyfter Mats från kursen Ledarskap & organisation. “Eleverna har nu under de senaste två veckorna fått undervisa varandra i en egen vald färdighet via Google Meet. När eleverna blir ägare av det lärande sammanhanget händer spännande och oväntade saker som har kompenserat för utmaningen att inte kunna komma till skolan”. 

 

Stefan Sjörs, VFU-student i matematik och fysik på Viktor Rydbergs gymnasium Djursholm 

“Jag är nu inne på sista veckan av min andra VFU-period på VRG Djursholm. Skillnaden mellan hösten 2019 och våren 2020, en vår som kommer gå till historien, är förstås stor. Mest saknar jag eleverna och den energi jag får av att träffa dem i klassrummet.” Stefan berättar att under distansundervisningen behöver han som lärare hålla färre bollar i luften samtidigt “I klassrummet kan jag utföra en demonstration, skriva på tavlan och kommunicera genom gester, ögonkontakt och rösten, alltihopa samtidigt!” 

Den formativa bedömningen menar Stefan har blivit annorlunda. “I många fall till det sämre och i vissa fall till det bättre. I det fysiska klassrummet är det exempelvis snabbt och enkelt att fråga eleven hur det går, be eleven att visa och förklara samt följa elevlösningar på papper. Att följa elevlösningar på papper är förstås omöjligt på distans. Även att be eleven att visa och förklara blir svårare på distans. Däremot blir digitala redovisningsverktyg ett mer naturligt inslag i undervisningen.” Under en digital laboration som Stefan genomförde fick eleverna fortlöpande redovisa delresultat i ett klassgemensamt online-dokument. “Jag kunde då se var eleverna fastnade och besluta om vilken hjälp de behövde för att komma vidare.” Vidare berättar Stefan att det finns en oro bland lärare att det ska förekomma fusk vid provskrivningar, och att de således har fått vidta åtgärder för att säkra bedömningsunderlaget.

 

Avslutningsvis fick de tre VFU-studenterna även besvara frågan om vilka lärdomar de tror att vi gemensamt kan ta med oss till när undervisningen kan bedrivas som vanligt igen. 

“Dessa nya arbetssätt som har kommit till under rådande omständigheter tror jag kan kombineras med den vanliga undervisningen, där man kan skapa en större variation och verkligen dra nytta av digitala verktygens möjligheter”, spekulerar Erik.

Mats tror att vi kan nå vissa elever på ett annat sätt i den digitala lärmiljön. “Här fångar vi upp vissa elever som av olika anledningar har svårt att hänga med. Erfarenheterna av planering och genomförande av undervisning online bör dokumenteras och spridas i kollegiet med detta i åtanke”.

Stefan delar med sig av sin positiva förhoppning “När vi är tillbaka till undervisningen som vanligt igen hoppas jag att vi lärt oss värdesätta det sociala samspelet”

 

Dela inlägg

Twitterflöde

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok