När pandemin försvårade praktisk arbetslivsorientering planerade VRS Sundbyberg om och genomförde en teoretisk PRAO-vecka med olika pass om- och kring arbetslivet. Det lockade Skolverket som besökte skolan digitalt.

2021-05-19

Pandemin har tvingat många skolor att tänka om kring den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) som sedan 2018 är obligatorisk. Skollagen är tydlig med att om inte PRAO kan genomföras kan den ersättas med andra arbetslivsorienterande insatser. Det betyder i praktiken, enligt Skolverket, att PRAO inte får ställas in. 

Inför vårens PRAO-period planerade skolledningen och studie- och yrkesvägledaren Jens Frithiof på VRS Sundbyberg därför för att genomföra en teoretisk PRAO-vecka i årskurs 8 som en förberedelse inför deras förhoppningsvis praktiska PRAO i årskurs 9. “Grundtanken var att hitta ett meningsfullt upplägg för de elever som inte kom ut på PRAO på grund av pandemin. Utifrån Skolverkets råd, litteratur i ämnet och i samråd med lärarna tog vi fram 10 olika pass som känns riktigt bra. Det har varit ett mastigt jobb men också roligt och intressant.”, berättar Jens Frithiof.

Elever i klass 8B skriver personliga brev till potentiella arbetsgivare.

De 10 olika passen syftar alla till att låta eleverna utforska sina egna kompetenser, möjligheter, drömmar och få en bredare förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut. Under ett av lektionspassen får eleverna bland annat lista olika yrken och därefter inom respektive yrke ta reda på vilka krav på arbetstagarna som finns, vilken utbildningsnivå som krävs och hur löneläget ser ut. Att rollspela en arbetsmässig konflikt och föreslå en möjlig lösning på den uppkomna situationen står på schemat under ett annat lektionspass. Ett tredje lektionspass utmanar eleverna att först kartlägga sina egna kompetenser och därefter skriva ett personligt brev till en möjlig arbetsgivare.

Under PRAO-veckans första dag besökte Carina Hafrén, undervisningsråd på Skolverket, VRS Sundbyberg digitalt för att ta del av lektionsupplägget och följa undervisningen under ett par lektionspass. “Jag fick se ett riktigt bra exempel på hur man kan planera och genomföra aktiviteter i undervisningen som ska ersätta PRAO. Att vara på VRS Sundbyberg, om även digitalt, var väldigt roligt. Dels för att se härlig stämning och aktivitet i klassrummen och dels för att se att eleverna tog sig an välplanerade uppgifter och förstod att detta är något som berör deras verklighet idag och i framtiden”, berättar Carina Hafrén efter sitt besök.

Carina Hafrén, undervisningsråd Skolverket, träffar klass 8F på VRSS digitalt.

Jens Frithiof förklarar vidare att uppgifterna som eleverna arbetar med ger självkännedom, vilket är användbart för eleverna när det är dags att välja gymnasium. “Gymnasievalet är de alltid intresserade av, det är både spännande och lite läskigt. Här sår vi ett bra frö. Jag tänker att till exempel intresseguidetesterna som eleverna gör på Arbetsförmedlingen under ett pass kan ge en aha-upplevelse och öppna ögonen för yrken de inte tidigare tänkt på. Det är användbart även framåt så jag hoppas såklart att de pass som fungerar väl under den teoretiska PRAO-veckan får leva vidare i någon form även efter pandemin.” 

Avslutningsvis tackar undervisningsrådet för sitt besök och även hon ser möjligheter framåt. “Det är tydligt att studie- och yrkesvägledning och PRAO, som hela skolans ansvar, är något som gynnar alla elever och förhoppningsvis kommer VRS Sundbyberg att fortsätta med detta fina arbete även när pandemin är över och PRAO återgår till att ske ute på en arbetsplats. Tack alla gästfria elever och lärare på VRS Sundbyberg!”

Dela inlägg

Jens Frithiof, SYV på VRS Sundbyberg

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok