Under två veckor besökte skolchef Amanda Hurst Stiftelsens skolor för att ta del av hela organisationen och under totalt 24 timmar djupintervjuer höra elever och medarbetare berätta om den vardag de möter.

2020-09-25

Varje skola besöktes under en hel dag för att skolchefen skulle få möjlighet att lära känna verksamheten på olika sätt. Med fyra grupper av elever, lärare, elevhälsoteam och skolledare/administratörer satt skolchefen ned under en timme per grupp för att tala om skolans utmaningar och möjligheter, och för att få höra om den vardag som våra medarbetare och elever möter i verksamheten. 

“För mig som skolchef är min uppstartsperiod kort. Jag måste tidigt fatta beslut som påverkar organisationen i större eller mindre utsträckning. Därför kändes det viktigt att tidigt möta och förstå den verksamhet som jag är ytterst ansvarig för”, förklarar skolchef Amanda Hurst.

Elever på VRG Jarlaplan berättar stolt om skolans gemenskap och sammanhållning de själva kallar ”Jarla-andan”.

Stiftelsens skolor vilar på samma kärnvärden och en gemensam grundstruktur, men det är tydligt att varje skola präglas av sin egen karaktär. En lärare som har jobbat inom organisationen länge och nyligen börjat arbeta på en annan av våra skolor bekräftar skolornas säregenskaper “Jag förstod snabbt att jag inte kunde ta med mig samma lektion från förra skolan till denna skola och tro att det skulle fungera på samma sätt. Istället har jag fått reflektera och tänka till kring min undervisning för att den ska passa eleverna och förutsättningarna”. Under samtalen uttrycker många elever och medarbetare en genuin stolthet över sin skola. Eleverna lyfter fram sina lärare och berättar att de uppskattar variationen i undervisningen. “Vi har kompetenta och omtänksamma lärare som är måna om sina elever, och det bekräftas tydligt av eleverna.”, säger Amanda Hurst.

Vi kikade in på musiklektionen med 9E på VRS Vasastan, där ensemblespel stod på schemat. Till skolchefens förtjusning spelade klassen ”Somebody That I Used To Know” – en personlig favorit!

Bland många olika intressanta frågor under samtalen har två frågor fått fungera som ett nyckeltal där deltagarna i alla grupper fått självskatta trygghet respektive sammanhållning bland eleverna på skolan. Dessa frågor, bland många andra, utvärderas systematiskt vid andra tillfällen, men nu fick skolchefen höra elever och medarbetares resonemang bakom både vad de läser in i begreppen samt hur de ser på tryggheten och sammanhållningen. Överlag är elever och medarbetare överens om att tryggheten på våra skolor är mycket hög. Många anser också att även sammanhållningen är hög och där märks att elevråden och elevkårerna spelar en viktig roll. En önskan framåt är att stärka sammanhållningen mellan årskurser. “Jag tar med mig att många elever uttrycker tacksamhet över att deras lärare är närvarande och att en trygghetsfaktor är att det alltid finns personal som ser och hör. Det värmer mig att höra att så många trivs och känner gemenskap. Det ska vi fortsätta värna om.”, säger Amanda Hurst.

Elever i de elevgrupper som skolchefen träffat erbjöds möjlighet att göra ett videoinspelat medskick till styrelsen inför nästa sammanträde, och styrelsen kommer att få höra flera glada tillrop och en del frågor om deras arbete. 

I samtal med elever på VRG Sundbyberg om vad som karaktäriserar det nya gymnasiet.

“Till alla som jag nu har fått prata med vill jag rikta ett stort och varmt tack. Det har varit så roligt och ni har välkomnat mig så fint. Att besöka skolorna gör jag regelbundet och jag har nära kontakt med skolornas rektorer, men att få låna lite tid av elever och medarbetare för att sitta ned och prata mer djupgående har varit väldigt värdefullt. Min bild av vår breda organisation är redan mycket större och jag känner trygghet i att höra att organisationen är välmående”, säger Amanda Hurst.

Närmast kommer Amanda från VRG Djursholm där hon var rektor fram till så sent som i början på augusti. Därmed är hon väl bekant med verksamheten på VRG Djursholm, och ser fram emot att göra sitt verksamhetsbesök på VRG Djursholm senare under läsåret.

Dela inlägg

Amanda Hurst, skolchef
Intressanta samtal med elever på VRS Sundbyberg
Elevhälsan på VRS Vasastan berättar om sitt arbete

Twitterflöde

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok