Under tre veckor har undervisning bedrivits helt digitalt och omställningen har varit stor. Inför påsklovet delar nu några matematiklärare med sig av sina reflektioner från undervisningen i den nya lärmiljön.

2020-04-06

Ann Wikman, lärare och speciallärare i matematik på VRG Sundbyberg, insåg snabbt att hon behövde planera lektionerna i detalj. “Det är betydligt svårare att ta saker på uppstuds framför en skärm än i klassrummet. Om jag försöker hålla mig lugn när det inte blir som jag tänkt mig, så lär jag mig något användbart framöver. Jag har exempelvis insett att jag behöver variera undervisningen ännu mer än i mitt vanliga klassrum.” 

När man inte kan få samma interaktion med eleverna som i klassrummet, får man hitta på andra lösningar, menar Ann. “Eftersom jag inte får samma möjlighet till interaktion, som exempelvis att kunna läsa av elevers delaktighet på ögon och ansiktsuttryck, som i klassrummet så behöver jag vara ännu tydligare och mer konkret i mina instruktioner. Jag vinner på att ha många små avstämningar under lektionerna för att se att eleverna är med på det vi gör. Jag märker även att alla inte vågar be om hjälp inför hela gruppen, men det försöker jag lösa genom att de skriver meddelande på Admentum (VRGS skolplattform) och därifrån kan jag bjuda in till ett privat videosamtal. I klassrummet kan jag gå runt och observera deras egna arbete och se vilka som ser ut att behöva hjälp, utan att de ber om det. Det gäller att ta fram andra delar av sitt lärarskap, det vill säga vara ännu tydligare på kortare tid”. 

Att närvaron bland vissa elever har påverkats tydligt märker Ann “Jag har flera elever som gått från 60% frånvaro till 6-10% frånvaro när vi ställt om till distansundervisning. Insikten att många elever som har en problematisk skolgång påverkas väldigt mycket av det sociala spelet och i vissa fall av att vägen till skolan tar mycket energi.” Anns största lärdom är att våga prova. “Allt jag gör är ändå bättre än ingen undervisning alls och lita på att den relation vi byggt sedan augusti kommer att bära även de misslyckanden som kan ske och lita på att vi även då lär oss något.

 

Peter Carlsson är matematiklärare på VRG Djursholm och menar att de redan var väl förberedda för distansundervisning “Vi använder redan digitala läromedel och har verktyg för att genomföra prov digitalt. Omställningen blev att lämna det fysiska klassrummet och det har haft några utmaningar både för elever och lärare.”

”Jag anser att vi klarat omställningen bra. För oss lärare handlar det om att planera och presentera ännu tydligare än i klassrummet. En gruppchatt fungerar bra för att fånga frågor från klassen och även att hålla kontakt med eleverna. Vi kollegor stöttar också varandra med tips, planeringar, presentationer och genomgångar. Jag upplever att vi lyckats med undervisningen under tuffa förhållanden. Peter lyfter även möjligheten att dela in eleverna i mindre grupper i Meetings. “Då kan man gå in i varje rum och lyssna på deras resonemang och förklaringar till varandra.”

 

Tobias Ericson, lärare i fysik och matematik på VRG Odenplan tycker att undervisningen har fungerat mycket bra utifrån förutsättningarna. “Det baserat jag främst på återkopplingen från eleverna vid utcheckningen (eleverna fyller i ett exit-formulär för att närvaron ska bekräftas) från varje lektion. Det är ju svårt för oss lärare att ”känna av stämningen” i klassrummet, på samma sätt som vanligt och det finns tydliga risker att enskilda elever drabbas utan att vi märker av det.

Tillsammans med Patrik Friggebo har Tobias parallellklasser i Ma3c/Fy1 och de har därför gått ihop och gjort förinspelade videogenomgångar. “Jag har spelat in videor i fysik och Patrik i matematik, vilket gjort arbetsbelastningen för oss hanterbar, samtidigt som eleverna kan känna att de får inspelningar som riktar sig direkt till dem. Det hoppas vi att de uppskattar. Vid ett tillfälle spelade vi en laborationsvideo där vi tog upp mätvärden som eleverna sedan fick behandla i vanliga labbgrupper.” 

Fyra klasser genomförde parallellt ett matematikprov, vilket krävde en del logistiska lösningar och extrahjälp från elevresurserna David och Britta utöver Tobias och Patrik. “Eleverna fick koppla upp sig till Google Meet med mobiltelefon som filmar dem bakifrån medan de gjorde prov på kunskapsmatrisen. Det funkade ganska bra men som väntat uppstod tekniska problem för en del elever. Det är också svårt att säkerställa att alla elever får till en bra vinkel när de filmar sig, men jag tror det kan funka bra för mindre examinationer. Det känns dock inte rimligt att använda den lösningen för ett prov som skulle motsvara ett nationellt prov som omfattar hela kursen”. 

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok