Årsmötet är elevkårens högsta beslutande organ där viktiga beslut för organisationens framtid fattas. Många medlemmar deltog under årets 10 timmar långa årsmöte, som gästades av två partiledare.

2020-02-23

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas. Så skriver Skolverket på sin hemsida. I skollagens fjärde kapitel finns dessutom stöd för elevinflytande; “Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen … Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas … Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse.”

Viktor Rydberg Odenplans Elevkår är en stor organisation med många engagerade medlemmar. Elevkåren är en fristående organisation som verkar i skolans lokaler, i syfte att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. 12 februari kallade elevkåren till årsmöte, som är det viktigaste evenemanget. Under det ungefär 10 timmar långa mötet behandlas nya förslag, ansvarsfrihet beviljas för denna avgående styrelsen och 21 nya förtroendevalda väljs att medlemmarna till att leda elevkåren.

”To see the active engagement of so many students at VRG Odenplan is inspiring, and sometimes the most powerful learning happens between students”, berättar skolchef Kristy som var med och lyssnade en stund under årsmötet. ”Practicing parliamentary procedure and protocol requires students to think, plan and debate effectively in order to get their idea approved. It takes guts to defend your ideas and respect to hear the ideas of others. These skills take practice”.

Årets årsmöte präglades av engagemang med ett rekordantal närvarande, på sin annars lediga dag. Partiledare Ulf Kristersson (M) och Jonas Sjöstedt (V), deltog även under förmiddagen som årsmötestalare. De diskuterade var för sig om de utmaningar Sverige står inför, deras egna erfarenheter inom elevrörelsen och deras politiska bakgrund. Självklart öppnade de även upp för en frågestund om allt från fotbollslag till miljökrisen.

När det formella årsmötet väl drog igång behandlas viktiga stadgeändringar angående ett eventuellt framtida utskott, medlemskap och kommittéers egna medlemssystem. Två motioner hade även blivit inskickade: en om att sockerfria alternativ skall erbjudas vid elevkårens evenemang för en mer hälsosam vardag, samt en om att elevkåren ska verka för att det installeras solpaneler på skolans tak.

Under mötet presenterades även elevkårens nya hemsida och intranät på vroelevkar.se, vilket blir en nytt sätt för elevkåren att kommunicera med sina medlemmar! Priset Årets Medlem delades även ut till Alexander Storgårds tack vare hans stora driv och engagemang i kåren. Under personvalen valdes densamme till elevkårens nya ordförande för verksamhetsåret 2020/2021. Ett stort grattis till honom och alla de andra engagerade eleverna som väljer att axla ett förtroendeuppdrag i styrelsen, som ordförande för ett utskott, i valberedningen eller revisionen.

“Årsmötet var tio timmar av många känslor för oss avgående förtroendevalda. En lättnad över hur fantastiskt kompetenta de nya förtroendevalda är, samtidigt som den bitterljuva vemodiga känslan av att inte längre vara engagerad i världens bästa elevkår. Men c’est la vie. Årsmötet, och förändringen den medför är en väsentlig del av det som gör elevkåren till en demokratisk organisation. Till skillnad från företag och stiftelser ges nu en möjlighet att påverka som en del av vår organisation; vår elevrörelse”, berättar elevkårens avgående ordförande Max Kenning som passar på att tacka för ett givande årsmöte och önska de nya förtroendevalda ett stort lycka till under sitt kommande verksamhetsår.

Kristy Lundström värderar elevkårens arbete högt. ”The Student Union organization at VRG Odenplan puts most adult organizations to shame – organized and managed to welcome the maximum amount of participation. It is not in itself sufficient that teaching only imparts knowledge about fundamental democratic values. Democratic working forms should also be applied in practice and prepare pupils for active participation in the life of society. This should develop their ability to take personal responsibility.”

Elevinflytande är en viktig faktor inom hela Stiftelsens verksamhet. På VRG Djursholm, VRG Odenplan och VRG Jarlaplan har eleverna organiserat sig i elevkårer, som alla regelbundet träffar sin respektive skolledning. VRG Sundbyberg har ett demokratiforum och är i uppstarten av en elevkår. På våra högstadieskolor utövar eleverna inflytande genom elevråd.

VRG Odenplan elevkårs förtroendevalda.

Dela inlägg

Twitterflöde

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok