Leading the learning/ Att leda lärande

9 januari, 2019

Med demokrati och elevinflytande i fokus 

 

Charlotta Granath

Förstelärare och lärare i SO-ämnen på Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg.

 

Det finns ett flertal skrivelser om elevers rätt att vara med och påverka sin utbildning och rätt till demokratiskt inflytande. Skolan har ett uppdrag i att fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Uppdraget handlar såväl om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund, som att skolan ska verka i demokratiska arbetsformer samt att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar.

Det är valår, igen, och i januari är det dags att ta pulsen på några av Sveriges EU-parlamentariker. Elevrådet har arbetat fram frågor som de ska få ställa till politiker i en debatt i Europahuset. Vi är inte enbart där som deltagare, vi är med och arrangerar hela debatten. Elevinflytandet är aktivt och närvarande, i vår arrangerar elevrådet ett nytt skolval, skolvalet till Europaparlamentet, samtidigt har VRS Sundbyberg kommit med i en stor utbildningssatsning på Europanivå för att stärka demokratin.

Under hösten har elevrådet byggts upp, från grunden, med ordning och strukturer. Eleverna är med och driver pedagogiska frågor, de arrangerade skolval, uppmärksammade FN-dagen med sång och tal om barnkonventionen, samtliga klasser arbetade med mänskliga rättigheter. Eleverna blev inbjudna till Stockholms stadshus och deltog vid möten med föräldraföreningen.

Förutom elevråd skapades flera förtroendeuppdrag för eleverna, ett matråd där elever som vill diskutera matfrågor träffar rektor samt elevskyddsombudsuppdrag. Ytterligare förtroendeuppdrag, i form av elevsupportrar diskuteras. Det är elevrådet som driver på. Flera elever är kunniga och intresserade av digitala frågor och önskar få mer utbildning. Det finns en aktiv vilja att vara med och driva skolans och hela stiftelsens arbete framåt.

Eleverna är i centrum, samtidigt handlar elevinflytande naturligtvis inte om att eleverna får igenom allt de önskar och vill. Eleverna ska vara aktiva i det som sker i skolan, de kan arrangera skolval, uppmärksamma FN-dagen, de ska lyssnas till och deras förslag ska tas på allvar. I undervisningen har Skolverket förslag på hur elevinflytandet kan vara synligt, se följande länk där Skolverket skriver om elevinflytande och elevråd. Som ansvarig för elevrådet är jag en länk mellan elevråd och den övriga personalen med skolledningen. Min roll är att coacha och peppa, att stötta eleverna i arbetet och samtidigt lyfta fram vikten av att involvera elever i olika frågor. Vi har fått ett arbete där vi gemensamt – skolledning, personal och elever – vill lyckas.

IMG-5618

Efter enbart några månader har vi kommit en bra bit på väg, ett arbete som syns och som gör skillnad. Det är hållbart och långsiktigt.

Vi har skapat ett system med 4-veckorsintervall där elevernas önskemål och frågor hanteras och diskuteras i olika instanser. Vecka 4 hamnar frågorna hos skolledningen. Det är allvar och samtidigt väldigt trevligt. Det är nämligen elevrådets styrelse, fyra elevrepresentanter, som kommer till skolledningsmötet, väl förberedda och noga med att alla frågor som kommer från eleverna har gått rätt väg. För oss lärare och skolledningen kan vi hänvisa enskilda elevfrågor som dyker upp under terminen till att gå rätt väg – via elevrådsstrukturen.

”Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.” (Skolverket)

Struktur med 4-veckorsintervall

Vecka 1. Klassråd på mentorstiden. Den elev som är elevrådsrepresentant leder mötet.

Vecka 2. De klassrådsrepresentanter som ingår i samma arbetslag (vi har fyra arbetslag på VRS Sundbyberg) träffas för att stämma av vad som uppkommit på respektive klassrådsmöte. Vi kallar detta möte för lagråd. Detta möte leder eleverna helt och hållet själva.

En elev från respektive lagråd utgör skolans elevrådsstyrelse.

Vecka 3. Styrelsemöte. Som ansvarig lärare för elevrådet träffar jag de fyra eleverna i elevrådsstyrelsen. Vi går igenom vilka frågor som har tagits upp i respektive lagråd och vi förbereder oss för att träffa skolans ledning nästkommande vecka. De fyra eleverna har olika titlar/uppdrag.

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Vecka 4. Möte med skolledning. Sekreteraren har skickat frågeställningar och önskemål till skolledningen före mötet och vid mötet blir det en genomgång av de punkter som elevrådet har arbetat fram. Ofta kan de få svar på flera frågor på en gång, andra frågor behöver skolledningen bearbeta mer innan de kan ge svar till eleverna. Sekreteraren skriver ned svaren och dokumentet delas med samtliga elevrådsrepresentanter.

Nästkommande vecka är det vecka 1 igen med ett rykande färskt protokoll från mötet med skolledningen. Det är klassens elevrådsrepresentant som läser upp protokollet och eleverna diskuterar svaren och om de har några nya frågor eller önskemål.

Eleverna är i centrum. Elevinflytandet är centralt. Det finns en tydlig plattform för elever. Vid flera tillfällen har jag backat undan och beundrat det driv, engagemang och den kompetens eleverna besitter, oerhört stolt som lärare.

Dela nyheten

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok